Söndagen den 21 juli 2019

Publicerad 2019-06-24

Årsmöte 2019


Årsmöte 23 mars 2019
I år hade Östergötlands Vallongille förlagt sitt årsmöte till f.d. Ölstads Missionshus i Finspång, numera Stjärnborgs Kök.
 
Förväntansfulla deltagare bänkade sig kring borden i den gamla kyrksalen.
Vi började som vanligt med kaffe och smörgås.
Årsmötet genomfördes i rask takt.
Lennart Danielsson omvaldes som ordförande för det kommande verksamhetsåret.
Övriga ledamöter i styrelsen blev : Guy Gustafsson, Ewa Brandberg, Karin Fors, Björn Eriksson, Annika Arvidsson-Rosén 
och Kent-Inge Fredriksson.
 
I år var det 20 år sedan Östergötlands Vallongille bildades. Initiativet därtill togs av Yvonne Hägg och Birger Persson.
Vallongillet presenterade därför en jubileumsskrift om ÖVG:s arbete under 20 år.
 
Boken innehåller många olika artiklar om vår verksamhet. Där finns referat från våra utflykter och resor.
 Där finns berättelser om vallonerna och hur de värvades till de svenska järnbruken.
Här berättas också om några av de mer kända vallonerna som kom till Sverige och om hur deras liv här kom att bli.
Fram och baksida pryds med den vallonska röda tuppen.
Alltihop varvas med vackra färgbilder.
 
Sedan berättade Lars-Otto Gullman om konstgjutaren Carl Mertens och hans verksamhet i Finspång.
Carl Mertens föddes 1802 i Berlin.
Han utbildades och anställdes vid det statliga gjuteriet där.
I Berlin träffade Mertens den svenske Gustaf Magnus Schwartz som fått i uppdrag att bygga upp ett gjuteri i
anslutning till Teknologiska Institutet i Stockholm. Schwartz erbjöd Mertens att inrätta ett sådant.
Mertens tackade ja till erbjudandet och reste till Stockholm 1826.
När Mertens kom till Stockholm fanns det inga pengar till uppbyggnaden.
I Stockholm träffade Mertens emellertid ägaren till Finspångs Bruk Gustaf af Wetterstedt och anlitades av honom 
som konsult för att föreslå förbättringar vid bruket i Finspång.
 Carl Mertens anställdes vid Finspångs Bruk som arbetsledare i gjuteriet 1827.
Mertens inrättade också ett mindre gjuteri i ett litet hus som kallades Kapernaum.
Där ägnade han sig åt konstgjutning i järn med filigrantunna smycken som specialitet.
Mertens tillverkade förutom smycken många andra föremål i gjutet järn.
Det var bl.a. fruktfat och skrin i genombrutet järn, gravmonument, ljuskronor, apostlamedaljonger och trädgårdsurnor.
I Finspång kan vi också beundra Mertens " Järntempel " som står på en kulle.
Han göt även ett krucifix som skänktes till Risinge Kyrka.
Carl Mertens gifte sig med Beata Hallberg 1839 och fick med henne 4 barn, en son och tre döttrar.
Han pensionerades 1862 men fortsatte med konstgjutningen ända till sin död 1882.
Mertens begravdes på Risinge nya kyrkogård men vi vet inte exakt var.
 
Efter den intressanta föreläsningen om Carl Mertens avslutade vi samlingen med gemensam lunch.
 
 
Skrivet av Karin Fors.
Bilderna tagna av Kent-Inge Fredriksson.
 
1. F.d. Ölstads Missionshus, numera Stjärnborgs Kök
 
2.  Goda smörgåsar till kaffet.
 

3. Alla församlade i matsalen.

4. Lennart Danielsson tackar Lars-Otto Gullman med 
ett exemplar av jubileumsskriften.