Fredagen den 6 december 2019

Publicerad 2019-11-03

Höstträffen i Norrköpings Stadsbiblotek (nu med bilder)


Östergötlands Vallongille hade sin höstträff den 19 oktober 2019.

Vi träffades ett 30-tal personer utanför Norrköpings Stadsbibliotek i det vackra höstvädret. 
Träden i promenaderna lyste rödgula.
 
Ola Gustafsson mötte upp och visade in oss i biblioteket.
Först till ett samlingsrum där vi kunde dricka vårt medhavda kaffe 
och sedan till en föreläsningssal där vi bänkade oss.
Ola Gustafsson är bibliotekarie och enhetschef på Stadsbiblioteket.
Hans stora intresse är kulturarvsfrågor med fokus på bokhistoria.
Han är satt att förvalta muséets äldre boksamlingar.
Den mest värdefulla är "Finspångssamlingen" som innefattar 450 års bokhistoria.
På de Geerarnas tid förvarades böckerna på Finspångs slott.
Slottet i Finspång var en samlingsplats för kultur och teater och många gäster kom dit.
Brukspatronerna gjorde långa resor och köpte böcker på mässor utomlands.
Böckerna innehöll senaste rön inom metallurgi, vetenskap, religion och ekonomi.
I slutet av 1800-talet kom Finspångs bruk på obestånd och tvingades sälja boksamlingen för 1 krona/ volymen.
Samlingen innehöll 35.000 böcker.
Första gången boksamlingen katalogiserades var 1747.
Samma sak gjordes ytterligare en gång 1883.
År 2010 lades böckerna in i en databas.
Detta gör att forskare över hela världen kan gå in och ta reda på vilka titlar som finns.
 
Ola Gustafsson berättade att de tidigaste böckerna skrevs på pergament.
De skrevs för hand med gåspenna och bläck.
Ofta utvecklades den första bokstaven på en sida till ett helt konstverk, s.k. anfang.
Böcker som trycktes före boktryckarkonsten på 1500-talet kallas inkunabler.
De trycktes på lumppapper.
 
En av de finaste handskrifterna från samlingarna är en tidebok, en katolsk bönebok, skriven på pergament, 
troligen från 1440-talet.Den har också utsökta bilder, tecknade och färglagda för hand.
Gustav Vasas bibel är tryckt på svenska.Här får det moderna svenska språket sin form.
Vasabibeln trycktes i 2000 exemplar.
 Kungen beslöt att alla församlingar i Sverige skulle införskaffa denna bibel för egna pengar.
Vasabibeln från Finspångssamlingen är i ett utmärkt skick med texten Biblia på bokryggen.
I äldresamlingarna finns också : "Sju böcker om människokroppen."
Det var den belgiske läkaren Andreas Vesalius som publicerade böckerna på 1500-talet.
Eftersom han som läkare ville få kunskap om människokroppens uppbyggnad stal han lik på galgbacken och 
obducerade dem sedan.
Böckerna innehöll också ett stort antal gravyrer av människokroppen.
 
Handskrifter kallas manuskript i bibliografiska sammanhang.
En mycket betydelsefull handskrift är Louis de Geer III:s katalog över Finspångssamlingen från 1747.
Katalogen innehåller ung. 6500 titlar som samlingen då innehöll.
 
Erik Dahlbergs "Suecia antiqua et hodierna" innehåller kopparstick över svenska städer och befästningar.
Här finns bl.a. 2 kopparstick över Finspångs slott.
 
En riktig raritet i samlingarna är ett verk som förebådar nya tiders tänkande.
Adam Smith gav ut "Wealth of Nations" Där kritiserade han det rådande samhället och förebådade nytt ekonomiskt tänkande.
Det magnifika exemplaret i Finspångssamlingen består av 2 volymer bundna i robust skinnband, tryckt på lumppapper av bästa kvalitet.
 
Dessa exempel är endast några av de fantastiska böcker i äldresamlingarna.
Tycker du att det verkar spännande och intressant, läs Ola Gustafssons " I Bråvalla bokskog-bibliofila exkursioner"! 
 
Östergötlands Vallongille avslutade dagen med lunch på restaurang Lingonfabriken.
 
  Skrivet av Karin Fors, foto Kent-Inge Fredriksson
 
!. ÖVG:s medlemmar samlas utanför Norrköpings Stadsbibliotek.
 
 
2. Vi lyssnar på föredrag i samlingssalen.
 
 
 
3. Bibliotekarie Ola Gustafsson berättar om böcker från äldresamlingarna.
 
4. ÖVG:s ordförande Lennart Danielsson t.h. tackar Ola Gustafsson för en mycket intressant föreläsning.