Torsdagen den 20 juni 2019

Publicerad 2018-11-29

Medlemsavgift 2019


Medlemmarna i Östergötlands Vallongille.

 

Dags att betala årsavgiften för 2019.

 

Årsavgiften för 2019, som fastställdes till 150 kr per person av årsmötet, sätter

du in på:

Bankgiro 5718-7171,

Östergötlands Vallongille,

 

 

Har du frågor var vänlig kontakta vår kassör:

Guy Gustafsson

Hundkärr Pyttebro

590 52 Nykil

Tel: 013-33 30 08

 

E-post : kassor@vallongille.se

OBS! Glöm inte att skriva in namnet för den eller de som inbetalningen gäller.