Lördagen den 31 oktober 2020

Publicerad 2019-12-05

Medlemsavgift för 2020


 

Till

Medlemmarna i Östergötlands Vallongille.

 

Dags att betala årsavgiften för 2020.

Årsavgiften för 2020, som fastställdes till 150 kr per person av årsmötet, sätter du in på:

Bankgiro 5718-7171,

Östergötlands Vallongille,

 

 

Har du frågor var vänlig kontakta vår kassör:

Guy Gustafsson

Hundkärr Pyttebro

590 52 Nykil

Tel: 013-33 30 08

E-post : kassor@vallongille.se

 

OBS! Glöm inte att skriva in namnet för den eller de som inbetalningen gäller.