Söndagen den 22 oktober 2017

Publicerad 2017-09-30

Vår resa till Åkers Styckebruk


Östergötlands Vallongilles höstresa till Åkers Styckebruk 2017

 
Lördagen den 23 september åkte Östergötlands Vallongille till Åkers Styckebruk.
Vi var 35 medlemmar på vår bussresa.
Bussen hämtade upp deltagare i både Linköping, Norrköping och Finspång.
Vädret var inte det bästa men stämningen i bussen var på topp.
På vägen till Åker hann vi även med en kaffepaus på en fin rastplats.
 
När vi anlände till Åkers Styckebruk fick vi redan i bussen en historisk återblick av Pehr Bengtsson om vad som hänt vid bruket.
Han berättade att år 1584 byggdes en hytta och år 1588 startade tillverkningen av gjutna järnkanoner.
År 1607 lät Hertig Karl uppföra en ny masugn. Byggmästare var Wilhelm de Besch.
År 1795 byggdes ännu en ny masugn som användes till 1917.
De stensatta delarna av den finns ännu kvar.
År 1635 fanns c:a 10 valloner vid hyttan .Dessutom fanns bl. a. kolare, kolkörare och malmkörare.
Troligtvis var det valloner som lärde ut hur man bygger en “resmila”av uppresta trädstammar.
Produktionen då, var omkring 100 kanoner per år.
 
Drottning Kristina utfärdade år 1654 ett privilegiebrev för Åkers bruk för att gjuta kanoner
och bruket fick från och med då kalla sig Åkers Styckebruk. Stycke betyder kanon.
Den sista kanonen göts år 1866.
Efterhand övergick produktionen till fredliga föremål som plogar, spisar och valsar.
Idag är gjutna valsar företagets produkt.
 
När vi fått en grundlig introduktion om bruket fick vi besöka bruks- och hembygdsmuséet
som är inrymt i det gamla sädesmagasinet.
I muséet fanns bl.a. Åkerskanonen, modell 1863 som tillverkades för svenska armén.
Kanonen hade räfflat eldrör som uppfanns här år 1847.
Det gjorde att projektilen kunde skjutas längre och mer träffsäkert.
Här fanns också gjutna stolpar, staket och gravvårdar.
För köket fanns järngrytor och andra köksredskap.
Även järnspisar tillverkades.
Under första halvan av 1900-talet blev gjutna avloppsrör en stor produkt.
 
Sedan fick vi förflytta oss gående till Bruksarkivet.
På vägen dit kunde vi se hela den fina bruksmiljön med bl.a. hammarsmedjan,
gröna stugan, huvudkontoret, herrgården och bruksgården.
Det var en fantastisk miljö där alla husen var väl underhållna.
Bruksarkivet var inrymt i den gamla masugnen från 1795. Den har nu byggts på
med en trä-överbyggnad och en ny sidobyggnad där entrén fanns.
 
På bruket fanns förr flera skrivare som präntade ner skrivelser och handlingar av alla de slag.
I arkivet återfanns handlingar från tidigt 1600-tal till 1975.
Brev skickades till bruksägare. Ritningar på produkter och byggnader togs fram.
Kartor ritades och böcker om de anställda skrevs.
Man kunde följa en anställds hela tid vid bruket med löneutbetalningar, kassaböcker, sjukdom,
ev. böter eller fattighjälp.
Här fanns kartor över gruvhål, arbetarbostäder och broar m.m.
Dessutom fanns 700 ritningar i naturlig storlek till kanoner av olika typer och kalibrar.
Ett av de företagshistoriska skatterna i arkivet var drottning Kristinas privilegiebrev
från 1654 med namnteckning och sigill.
 
I Bruksmuséet fanns ett förrådsrum där ömtåliga kartor och ritningar förvarades i papprullar.
Andra böcker och handlingar förvarades i mappar och boxar i ett stort antal flyttbara hyllor.
I visningsrummet fanns glasmontrar där den senaste temautställningen låg framme till beskådande.
Höstens tema var:” Några byar i Åker och deras utveckling”.
Till arkivet kan man även komma för att forska om det är något speciellt man är intresserad av.
 
Efter guidningarna väntade vår buss och tog oss till en närbelägen restaurang där vi åt lunch.
Sedan  vände vi hemåt med all vår nyvunna kunskap om järnhantering och kanontillverkning
vid Åkers Styckebruk.
 
 
                                       --------------------------------------------------
 
 
Skrivet av Karin Fors, ÖVG
 
 

Bilder från vår utflykt till Åkers Styckebruk finns i vårt Bildarkiv.

1.Kafferast utanför Flen
2.Gröna stugan från 1760-talet på bruksområdet. Den har varit handelsbod.
3.Huvudkontoret. Uppfört 1795
4.Bruksarkivet som är byggt ovanpå den gamla masugnen från 1795.
5.Informationstavla utanför Bruksarkivet
6.Papprullar innehållande gamla kartor och ritningar i Bruksarkivet.
7.Hyllor med gamla handlingar i Bruksarkivet.
8.Gamla kanoner i olika modeller.
9.Kanoner utanför Bruksarkivet.
10.Bruksarkivet sett från sidan.
11.Kanonvodka ???
12.Vår guide Per Bengtsson framför Åkerskanonen modell 1863.
13.Det gamla ridhuset från 1866.
14.Cykel ???
15.Vår ordförande i Östergötlands Vallongille, Lennart Danielsson
avtackar vår guide Pehr Bengtsson.
 
Bilderna har tagits av Kent-Inge Fredriksson.