Tisdagen den 31 mars 2020

Publicerad 2020-02-04

Verksamhetsberättelse


VERKSAMHETSBERÄTTELSE.

1 januari 2019 – 31 december 2019.

 

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordf: Lennart Danielsson

Sekreterare: Ewa Brandberg

Kassör: Guy Gustafsson

Ledamöter: Karin Fors

Björn Eriksson

Suppleant: Annika Arvidsson Rosén

 

Styrelsen har under 2019 haft 6 sammanträden: 9 januari, 29 mars (konstituerande),

9 april, 17 juni, 13 augusti och 3 december.

 

Följande medlemsträffar har arrangerats under året:

Årsmöte hölls den 23 mars på Stjärnborgs Kök i Finspång. I samband med årsmötet firade vi 20-årsjubileum med presentation av jubileumsboken ”En återblick av de första 20 åren med Östergötlands Vallongille”. Avslutningsvis berättade Lars-Otto Gullmar om konstgjutaren Carl Mertens.

Den 25 maj besökte vi Stadsvakten, Nyköpings kulturarvsmuseum. Vi fick lyssna till valloninvandringen betydelse för utvecklingen av industrin i Nyköping.

Årets sista sammankomst var förlagd till Norrköpings Stadsmuseum. Bibliotekarie Ola Gustafsson guidade oss om innehållet i familjen De Geers boksamling, som idag förvaras i Bråvalla.

 

Sammankomsterna har varit glädjande välbesökta, vilket styrelsen finner mycket inspirerande. Fylliga referat från träffarna kan läsas på hemsidan www.vallongille.se.

 

Styrelsen tackar alla medlemmar, Sällskapet Vallonättlingar, Östergötlands Genealogiska Förening och den alltid tillmötesgående personalen vid Finspångs bibliotek för det gångna verksamhetsåret. Tack också till Finspångs kommun, som stödjer vår verksamhet med postutskicken.

 

Linköping i januari 2020.

 

Å styrelsens vägnar.

Lennart Danielsson/ordf