Måndagen den 17 februari 2020

Program under 2019

Program 2018.

Lördagen den 23 mars.
Årsmöte i Finspång, boksläpp samt 20-års jubileum
Lars-Otto Gullman berättar om konstgjutare Mertens.

Lördagen den 25 maj.
Vi besöker Nyköping, och får information om Valloners påverkan av södra södermanlands industri. Föredrag om bröderna deBesche

Lördagen den 19 september.
Norrköpings biblotek visar och informerar om Finspångssamlingarna.