Söndagen den 22 oktober 2017

Referat

Årsmöte 2017

Östergötlands Vallongille har haft årsmöte på Arbetets Museum i Norrköping. 36 medlemmar deltog. Till ordförande valdes Lennart Danielsson. Övriga ledamöter i styrelsen är Ewa Brandberg, Guy Gustafsson, Björn Eriksson, Karin Fors och Annika Arvidsson-Rosén. Innan årsmötet besöktes utställningen:? Valloner ? arvet till svensk stålindustri?. Vallongillet guidades runt av Olivier Guyaux från Atelier l ´Imagier från Bryssel och av muséechef Niklas Cserhalmi.Efter årsmötet intogs lunch på restaurang Laxholmen. I bildarkivet finns följande bilder

1. Muséechef Niklas Cserhalmi t.v. berättar om vallonutställningen.  

2. Olivier Guyaux från Atelier de l` Imagier i Bryssel berättar om vallonernas liv.  

3. Åhörare på vallonutställningen.  

4. Olivier Guyaux berättar. I bakgrunden gamla bilder på vallonernas liv i Vallonien.  

5. Besökare på vallonutställningen.

6. Östergötlands Vallongilles årsmöte 11 mars 2017 på Arbetets Museum.  

7. ÖVG: s årsmöte med ordförande Lennart Danielsson samt sekreterare Ewa Brandberg.  

8. Lunch på Restaurang Laxholmen på muséet.  

9. Lunch på Restaurang Laxholmen.  

10. Östergötlands Vallongilles ordförande Lennart Danielsson omgiven av Sällskapet Vallonättlingars ordförande Anders Herou samt Martine Leclercq från Belgiska ambassaden i Stockholm.

 

Resan till Roslagen

Lördagen den 28 april åkte ca 30 medlemmar från Östergötlands Vallongille på resa till Roslagen.
Avsikten med resan var att besöka de vallonbruk som fortfarande finns kvar.
Bussresan startade i Finspång och vårt första stopp var på Grassagården i Strängnäs där vi fick dricka vårt kaffe
på den kringbyggda borgargården från 1600-talet. Solen sken och vi hörde vårfåglarna kvittra i träden.
Under nästan hela vår resa hade vi vår kunniga vallonguide Ewa Wrede med oss.
Hon berättade fängslande och intressant om allt vi passerade.
 
Vårt första besök gjorde vi vid Dannemora gruvor. Där har man brutit järnmalm sedan medeltiden.
Inom gruvområdet finns ett 50-tal dagbrott varav Storrymningen är det största.
Man räknar med att djupet där är 80-100 m.
Sedan gick färden vidare mot Österbybruk där vi inledde med lunch på Stallkaféet.
I Österbybruk kunde vi besöka världens enda komplett bevarade vallonsmedja från 1600-talet.
I smedjan kunde man lätt föreställa sig det slitsamma arbete som smederna utförde.
Två skift bytte av varandra var tredje timme och på detta sätt hölls smedjan i gång dygnet runt,
från söndag kväll till lördag middag.Smederna gick sällan eller aldrig hem under veckorna.
Friskiften tillbringades i “labbyt”. Där vilade man och dit kom smedhustrurna med mat.
 
Efter en innehållsrik dag var det dags att checka in på Söderfors Herrgård som ligger vid Dalälven.
Vi blev tilldelade våra rum i flyglarna på  gården.
Innan middagen hann vi gå en promenad i den fina bruksmiljön.
I Söderfors var smedbostäderna vitputsade där de stod i sina rader.
Där fanns också en brukskyrka, ett Enkehus och ett naturaliekabinett från 1786 med mer än 600
uppstoppade fåglar och däggdjur.
 
Efter en god natts sömn fortsatte vi vår resa. Nu gick färden till Strömsbergs bruk.
Det är landets enda vallonbruk med järnbrukets alla delar bevarade.
Av industrianläggningen är masugnen den kanske mest framträdande delen. Den uppfördes till sina äldsta delar 1723.
De två stora kolhusen är från mitten av 1800-talet. Guiden berättade att det gick åt 4 m3 ved var 20:e minut.
Hammarsmedjan med anor från 1640-talet renoverades i början av 1980-talet.
Här ligger även en mindre klensmedja.
 
Därefter åkte vi vidare mot Lövstabruk där vi började med att dricka förmiddagskaffe i den gamla smedbostaden.
Sedan fick vi en fantastisk visning av herrgården med salar, salonger och herrgårdskök.
Lövstabruk var en gång Sveriges största järnbruk, ägt av släkten de Geer i 13 generationer.
Det var Louis de Geer som organiserade en värvning av kunnig arbetskraft från Vallonien. Vallonerna var kända för sin skicklighet att smida kvalitetsjärn.
Sedan 1986 ägs bruket av en stiftelse.
Här finns inga verksbyggnader kvar men en fantastisk genuin 1700-talsmiljö med smedbostäder, herrgård, park och brukskyrka.
Lunch åt vi på Lövstabruks Wärdshus.
Vi hann också med ett besök på Lövsta Bruksarkiv.
Här finns brukshistoriskt arkivmaterial och kunskaper som ska bevaras för framtiden.
 
När bussen vände hem kände vi att vi fått en god inblick i det liv som vallonsmederna och deras familjer levde.
 
 
Nedtecknat av Karin Fors
Östergötlands Vallongille
Vår guide Ewa Wrede                                                Framför dagbrottet i Danemora
 Dagbrottet                                                Vändkors för stånggång
Österbybruks herrgård                               Smedjan i Österbybruk
 
Labbyt                             Söderfors herrgård 
 
Grillska huset                                              Vår guide på Strömsbergs bruk
                                                                  framför resterna av masungnen
 Hammarsmedjan                                          Kolhus
Lövstabruks herrgård                                    Framför herrgården finns det kanoner
                                                                   från Finspång     
 
Foto Louise Gustafsson
 
 
 

 

Årsmöte referat

Östergötlands Vallongilles årsmöte

Det var vår i luften när Östergötlands Vallongille samlades till årsmöte i Finspång.
Årsmötet hölls den 19 mars 2016 på Slottsmässen som ligger i en flygelbyggnad till Finspångs Slott.
Det var Louis de Geer d.y. som lät bygga slottet som var färdigt 1685.
Runt slottet växte bruket upp med bl. a. smedjor, kanongjuteri och arbetarbostäder.
Detta kallas ibland Bruksmiljöernas Drottningholm.

På årsmötet var drygt 30 personer närvarande.
Lennart Danielsson omvaldes till ordförande för det kommande verksamhetsåret.
Omvaldes gjorde även Guy Gustafsson till kassör och Ewa Brandberg till sekreterare.
Sylvia och Lars-Arne Esping valdes till revisorer. Till suppleanter valdes Karin Fors och Birger Persson.
Sten Brandberg valdes till sammankallande för valberedningen.

Efter årsmötet fick vi en utförlig guidning på Finspångs turbinhistoriska museum
som ligger inrymt i det gamla Orangeriet  från 1830-talet där också Sveriges äldsta vinstock finns.
På turbinmuséet möttes vi av Per Thörnblad och Göran Tjellander som berättade om företagets framväxt
från Bröderna Ljungström till dagens Siemens.
På muséet fanns allt från den första orderboken till flygplansmotorn Dovern som utvecklades till att bli en av
dåvarande Stals mest sålda gasturbiner.
Efter en mycket spännande visning gick vi tillbaka till Slottsmässen där vi intog vår lunch.

 

Fotograf Louise Gustafsson

 

 

Lördagen den 19 september

Östergötlands Vallongille har besökt Risinge Hembygdsgård och S:ta Maria kyrka i Risinge. Guider från hembygdsföreningen visade hembygdsgården och den gamla kyrkan. Samlingarna i museet imponerade på de 35 deltagarna. Många av föremålen är gamla och många är av en ålder, som deltagarna kände igen från far- och morföräldrar. Samlingen är imponerande och är pedagogiskt exponerade. S:ta Maria kyrkas historia berättades på initierat och kunnigt sätt. Deltagarna kände historiens vingslag när kyrkan utvecklingsfaser berättades. Efter visningarna förflyttade sig sällskapet till en närbelägen restaurang för lunch. Sammankomsten avslutades med ett föredrag av universitetslektor Edgar Almén, som berättade om ”Vallonernas reformerta tro”. Föredraget kommenterades med många ”aha-upplevelser”. Vi insåg att vallonerna inte var kalvinister på ett sätt, som man tidigare trott. Den reformerta trons utveckling fascinerade åhörarna. Säkert hade vallonernas tro skapat frågor hos allmänheten och förtret bland prästerskapet på 1600-talet.

Mingel innan Hembygdsföreningen tar över. Våra guider.

Snart börjar föredraget. Här avtackas vår födragshållare av vår ordförande. Fotograf Kent-Inge Fredriksson

Lördagen den 16 maj.
Vårutflykt till Gruvstugan i Hällestad.

Östergötlands Vallongille gjorde den 16 maj en vårutflykt till Gruvstugan i Hällestad.

Där berättade historiekännaren Jan-Erik Karlström om gruvdrift och bergshantering som ägt rum i området från 1640-talet och framåt. De som ville kunde sedan gå runt i omgivningarna och ta del av den historiska miljön.

Träffen avslutades med gemensam lunch på Hällestadgården.

Östergötlands Vallongilles årsmöte den 28 februari
Årsmötet hölls på Bildningen i Finspång och 51 medlemmar var närvarande.
Ordförande Lennart Danielsson omvaldes på 1 år.
Björn Eriksson och Annika Arvidsson Rosén valdes till nya ledamöter på 2 år.
Till ny styrelsesuppleant valdes Karin Fors på 1 år.
Revisorerna Sylvia och Lars-Arne Esping samt revisorssuppleant Birger Persson
omvaldes alla på 1 år.
Efter årsmötet berättade Håkan Asmundsson från Östergötlands Genealogiska
Förening hur man kan utnyttja den moderna DNA – forskningen när man
släktforskar. Sammankomsten avslutades med gemensam lunch på restaurang
Slottsparken.