Onsdagen den 20 mars 2019

Styrelsen

Ordförande:
Lennart Danielsson
Hjälmsätersgatan 2A
58 217 Linköping
tel: 013-13 54 48
E-post: ordforande@vallongille.se

Kassör:
Guy Gustafsson
Hundkärr, Pyttebro
590 52 Nykil
tel: 013-33 30 08
E-post:kassor@vallongille.se

Sekreterare:

Ewa Brandberg

Ledamot:

Annika Arvidsson Rosén

Björn Eriksson

Karin Fors