Onsdagen den 24 juli 2024

Publicerad 2019-03-25

Jubileumsbok


Jubileumsskrift från Östergötlands Vallongille.

 

 

Tiden går fort. Det har redan gått 20 år sedan Yvonne Hägg och Birger Persson tog initiativet till bildandet av Östergötlands Vallongille. I mars 1999 klubbade den dåvarande ordföranden i Sällskapet Vallonättlingar, Kjell Lindblom beslutet att Östergötlands Vallongille var bildat.

 

För att manifestera att vi nu fyller 20 år, presenterar vi den här lilla minnesskriften. I en särskild artikel berättar Birger om tillkomsten av gillet. Målsättningen med boken är att spegla vår verksamhet under åren. Vi presenterar att antal artiklar med tillbakablickar och bilder från våra utflykter och sammankomster. Vi har också några artiklar, som är sammandrag av föredrag vi har fått lyssna till. Vi får läsa om vallonernas tro, som skrivits av Edgar Almén. Ingemar och Lisbeth Källström har forskat i Ingemars släkt och skrivet om krögaren Robbert i Edh. I en artikel berättar Elving Turesson om familjen de Besche. Vi presenterar även några kontrakt, som visar villkoren för dåtidens invandrare. Vill du bygga en borrvinda, kan du följa de detaljerade ritningarna vi fått ta del av.

Sätt in 135:- på vårat bankgiro 5718-7171 tillsammans med namn och adress, så kommer den på posten!