Måndagen den 26 september 2022

Publicerad 2021-11-23

Medlemmsavgift för 2022


Medlemmarna i Östergötlands Vallongille.

 

Dags att betala årsavgiften för 2022.

Årsavgiften för 2022, som fastställdes till 150 kr per person av årsmötet,

sätter du in på:

 

Bankgiro 5718-7171,

Östergötlands Vallongille,

 

 

Har du frågor var vänlig kontakta vår kassör:

Guy Gustafsson

Hundkärr Pyttebro

590 52 Nykil

Tel: 013-33 30 08

E-post : kassor@vallongille.se

OBS! Glöm inte att skriva in namnet för den eller de som inbetalningen gäller.