Lördagen den 31 juli 2021

Publicerad 2021-02-08

Medlemmsinformation


 

Till medlemmarna i Östergötlands Vallongille.

 

Först en vår-hälsning från Jan-Erik Karlströms trädgård.

 

Nyss nådde mitt öra en enkel slinga av toner

efterlängtad i alla vårt lands tjugoen regioner

det var talgoxen som vissla från häcken här bredvid:

"Nu kommer det en ny årstid."

När vi ett ”normalår” hör talgoxen, är styrelsen i slutet av förberedelserna inför Östergötlands Vallongilles årsmöte. Vid den här tiden brukar vi bjuda in till årsmöte, som enligt föreningens stadgar ska avhållas före maj månads utgång. Covid-19-pandemin påverkar just nu alla delar i vårt samhälle. Föreningslivet är inget undantag. Aktiviteter och möten i vår förening är vilande. Styrelsen har därför beslutat att inte kalla till årsmöte just nu.

Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare. Många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp, som vi naturligtvis vill värna om.

Vi följer utvecklingen av den pågående vaccineringen och restriktionerna med anledning av smittspridningen. När vi kan samlas ett större antal deltagare kommer vi att bjuda in till årsmöte senare i vår. Kallelse kommer då att meddelas i enlighet med stadgarna, 3 veckor före mötet.

 

Tillåt oss påminna dem som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2021.

Vi ser gärna att ni betalar 150 kr per person till vårt Bank-Giro 5718-7171.

Glöm inte att ange vem eller vilka medlemsavgiften gäller.

Välkommen att besöka vår hemsida: www.vallongille.se

Hälsningar

Styrelsen

Kontakt: Lennart Danielsson, 073 387 4728, ordforande@vallongille.se