Onsdagen den 24 juli 2024

Publicerad 2023-12-27

Medlems avgift 2024


Årsavgiften för 2024, som fastställdes till 150 kr per person av årsmötet,

sätter du in på.

Bankgiro 5718-7171,

Östergötlands Vallongille,

Har du frågor var vänlig kontakta vår kassör:

Guy Gustafsson

Hundkärr Pyttebro

590 52 Nykil

Tel: 070-621 1947 eller 070-970 70 65

 

E-post : kassor@vallongille.se

OBS! Glöm inte att skriva in namnet för den eller de som

inbetalningen gäller.