Torsdagen den 9 februari 2023

Publicerad 2022-02-10

Verksamhetsberättelse 2021


VERKSAMHETSBERÄTTELSE.

1 januari 2021 – 31 december 2021.

 

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordf: Lennart Danielsson

Sekreterare: Ewa Brandberg

Kassör: Guy Gustafsson

Ledamöter: Karin Fors

Björn Eriksson

Annika Arvidsson Rosén

Kent-Inge Fredriksson

 

Styrelsen har under 2021 haft 4 sammanträden: 15 juni, 4 augusti, 11 september (konstituerande) och 25 oktober.

 

Året har helt präglats av myndigheternas rekommendation att inte samlas till sammankomster.

 

Vi genomförde ett försenat årsmöte den 11 september i Stafsjö. Valen vid årsmötet resulterade i att samtliga ledamöter vars mandat gått ut, fick förnyat förtroende. I samband med årsmötet informerade representanter från Stafsjö bruksmuseum om Nunne-banan och

visade Stafsjö bruksmuseum.

I oktober gjorde vi en utflykt till Karlskoga/Bofors och fick där information om och visning av Bofors Bruksmuseum och Nobels Björkborn.

 

Styrelsen tackar alla medlemmar, och den alltid tillmötesgående personalen vid Finspångs bibliotek för det gångna verksamhetsåret.

Vi hoppas på ett aktivare år 2022.

 

 

Linköping i januari 2022.

 

Å styrelsens vägnar.

 

 

Lennart Danielsson/ordf