Fredagen den 28 januari 2022

Publicerad 2021-08-08

Verksamhetsberättelse


VERKSAMHETSBERÄTTELSE.

1 januari 2020 – 31 december 2020.

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordf: Lennart Danielsson

Sekreterare: Ewa Brandberg

Kassör: Guy Gustafsson

Ledamöter: Karin Fors

Björn Eriksson

Annika Arvidsson Rosén

Kent-Inge Fredriksson

 

Styrelsen har under 2020 haft 4 sammanträden: 29 januari, 20 mars (konstituerande),

11 augusti (telefonmöte) och 28 oktober.

Årets enda medlemsträff blev årsmötet den 20 mars på Stjärnborgs Kök i Finspång.

Året har för övrigt helt präglats av myndigheternas rekommendation att inte samlas till sammankomster. Vi tvingades att ställa in ett besök vid Stavsjö Bruksmuseum och en studieresa till Bofors Bruksmuseum och Nobelgården i Karlskoga.

Dessa aktiviteter finns nu på listan för kommande aktiviteter.

 

Vi har under året noterat ett ökat antal besök på vår hemsida, www.vallongille.se.

Styrelsen tackar alla medlemmar, och den alltid tillmötesgående personalen vid Finspångs bibliotek för det gångna verksamhetsåret.

Vi hoppas på ett aktivare år 2021.

 

Linköping i januari 2021.

 

Å styrelsens vägnar.

 

Lennart Danielsson/ordf