Onsdagen den 19 juni 2024

Presentation

Östergötlands Vallongille bildades i Finspång den 27 mars 1999 med syftet att sprida kännedom om vallonernas insatser i vårt landskaps ekonomiska och kulturella liv samt stödja forskning inom dessa områden. Östergötlands Vallongille har sedan starten haft sin hemvist i Finspång. 

Det var Yvonne Hägg och Birger Persson som, varandra ovetande, båda ansåg det vara dags att bilda en vallonförening i Östergötland. Här finns många orter och små ”ställen” runt om i Östergötland och i gränstrakterna mot Närke, Sörmland och Småland med historisk anknytning till bergsbruk och järn- och kopparhantering. Dessa orter med sin verksamhet kunde berika kunskapen om vallonernas insats och måste utforskas mera. Många valloner startade sin verksamhet i Sverige just i dessa trakter innan de av olika skäl flyttade vidare till bl. a. de uppländska bruken.

Den 27 mars 1999 inbjöds till ett offentligt möte i Finspång, som är den naturliga huvudorten i Östergötland. Finspångs kommun har för övrigt hela tiden visat sitt intresse och på olika sätt stöttat gillets verksamhet. I förarbetet deltog bl. a. Gun Axelsson, Hans Lindberg och Christer Öjring. Vid upptaktsmötet hade vi den stora glädjen att ha Sällskapet vallonättlingars dåvarande ordförande, Kjell Lindblom, både som populär föredragshållare och ordförande för förhandlingarna. Då stiftades Östergötlands vallongille med syfte att sprida kunskaper om vallonernas betydelse för järnhanteringen och då främst i Östergötland. De två initiativtagarna invaldes i styrelsen och hade sedan under många år uppdrag som ordförande och sekreterare. Vid det inledande mötet 1999 anmälde sig omedelbart 35 personer som medlemmar som sedan ökade till omkring 100 medlemmar inom 5 år. Där har sedan medlemsantalet varit stabilt. 

Förutom årsmötet har vi under året ytterligare en utflykt till olika ”vallonmål”. Vi har alltid, genom kontakter främst med orternas hembygdsföreningar, lyckats engagera de mest fantastiska guider och föredragshållare. Vi har även varit engagerade samarbeten med släktforskarföreningar och bibliotek för att stimulera till släktforskning och anbyten.